Hoppa till innehåll

Övrigt

Hur söker jag CSN?

Utbildning på grundläggande och gymnasial nivå är studiemedelsberättigad. Du kan ansöka om olika typer av bidrag och lån hos CSN. Läs mer och ansök på www.csn.se
För att kunna få studiemedel för heltidsstudier ska du läsa heltid i minst tre veckor. Heltidsstudier motsvarar 20 p/vecka. Din studieomfattning har betydelse för hur mycket studiemedel du kan söka hos CSN. Lägst antal poäng du kan få studiemedel för är 10 p/vecka.

 

Kan man läsa kurser på distans?

Flera av våra kurser går att läsa på distans. Vi har också avtal med distansutbildningsföretaget Arena som erbjuder ytterligare kurser. Kontakta syudie- och yrkesvägledare för mer information och studieplanerig, se "Kontakta oss".

Vad behöver jag för att kunna söka till högre studier?

Det finns två olika sorters förkunskapskrav/behörighet, beroende på vad du önskar söka till.
Grundläggande behörighet:
Grundläggande behörighet kan du skaffa dig genom en gymnasieexamen, fullständigt betyg från gymnasieskola, komvux eller folkhögskola. Du behöver dessutom ha läst vissa specifika kurser för att uppfylla kraven på grundläggande behörighet. Vilka kurser det är varierar beroende på när du gick i gymnasiet. På Antagning.se hittar du information om vad som gäller för dig beroende på var du har läst och vilket år.
Särskild behörighet:
De flesta utbildningar kräver dessutom särskild behörighet. Det innebär i de flesta fall att du måste ha läst vissa gymnasiekurser, men det kan också innebära krav på arbetslivserfarenhet, arbetsprover eller högskolekurser. Om du till exempel söker en ekonomiutbildning behöver du ofta ha läst extra matematik utöver den som ingår i grundläggande behörighet.
Se på den utbildning du vill läsa vilka särskilda behörighetskrav som gäller.

Vad kan en studie- och yrkesvägledare hjälpa mig med?

Tillsammans kan du diskutera dina studie- och yrkesval. Du kan även få information om olika utbildningsvägar och antagningsregler, planera en gymnasieexamen eller ett slutbetyg samt få hjälp med frågor som rör din studieekonomi mm.

Vilken matematikkurs ska jag välja?

Det finns flera matematikspår och kurser att välja på, exempelvis 1b, 1c, 2b och 2c och det är viktigt att du väljer rätt kurs beroende på vad du ska använda kursen till. Om du behöver hjälp att planera dina studier kan du boka tid hos ngn av våra studie- och yrkesvägledare, se "Kontakta oss".
Vid kursstart får du göra ett förkunskapstest. Det görs för att bedöma om du har förutsättningar att klara kursen. På www.matteboken.se kan du repetera och förbereda dig inför kursstart.